mass media

Gripa aviară – un subiect media abordat cu responsabilitate şi profesionalism

Eventualitatea cazurilor de gripă aviară în Republica Moldova sporeşte o dată cu agravarea situaţiei în regiune şi în întreaga lume. În asemenea condiţii, jurnaliştii joacă un rol important în prevenirea sau limitarea acestui pericol pentru populaţia ţării noastre. Mass media se bucură de o credibilitate mare în Republica Moldova şi jurnaliştii pot influenţa modul în care populaţia adoptă sau nu măsuri de prevenire a infecţiei ori de protecţie contra acesteia.

Toate familiile, în special cele de la sate, care constituie majoritatea în Republica Moldova, au nevoie de informaţii obiective şi veridice despre căile de transmitere a maladiei, măsurile şi practicile elementare de prevenire, pentru a se proteja pe ele însele, păsările din gospodărie şi, mai ales, pentru a-şi feri copiii de această afecţiune gravă.

Totodată, autorităţile locale, medicii şi medicii veterinari au nevoie de informaţii detaliate şi actualizate în permanenţă despre maladie şi situaţia epidemiologică, pentru a-şi planifica acţiunile. Mass media este calea cea mai rapidă şi mai eficientă de a oferi astfel de informaţii tuturor specialiştilor şi autorităţilor locale.

Mass media profesioniste v\or comunica întotdeauna informaţii exacte despre natura maladiei în sine şi despre căile de transmitere a acesteia, pentru a evita panica în rîndul populaţiei. Mai mult: cititorii şi ascultătorii Dumneavoastră vor căuta informaţii şi instrucţiuni exacte despre ce poate face fiecare persoană sau familie în parte pentru siguranţa proprie şi a familiei sale.

Pentru a reflecta corect subiectele ce ţin de sănătatea publică şi a persoanei, cum ar fi gripa aviară, jurnaliştii trebuie să fie bine informaţi şi apţi de a aprecia veridicitatea, exactitatea şi relevanţa informaţiei pe care o primesc.

Ce este gripa sezonieră, aviară şi pandemică?

Epidemiile de gripă sezonieră (simplă) afectează anual aproximativ 5% din adulţi şi 20% din copii. Simptomele includ febră violentă, dureri de cap, dureri în globii oculari şi dureri musculare însoţite de tuse şi guturai etc. Gripa sezonieră – forma uşoară sau medie de obicei trece de la sine, dar poate să ducă şi la complicaţii grave mai ales la copii, la persoanele în vârstă şi la cele cu anumite probleme de sănătate.

 • Gripa aviară este o maladie gravă care afectează păsările domestice şi cele sălbatice. Din 2003, s-a înregistrat un număr în creştere de epidemii de gripă aviară într-un şir de ţări din Asia şi din Europa de Est, cauzate de un nou virus al gripei A (H5N1), inclusiv un număr în creştere de victime umane.
  În prezent, virusul gripei A (H5N1) rămâne un virus aviar şi numai în foarte rare cazuri este transmis de la om la om (cazuri unice, la un contact foarte apropiat cu persoana infectată). Însă savanţii ne previn despre pericolul unor mutaţii ale virusului H5N1, care ar putea deveni uşor transmisibil de la om la om, cauzând epidemii şi chiar pandemii.

 • Gripa pandemică este un fenomen rar, dar înregistrat periodic, care, de regulă, survine la fiecare 10-50 ani.
  Ultima pandemie, cea din 1968, a cauzat moartea a aproximativ un milion de oameni, iar pandemia din 1918 a luat viaţa a circa 40 milioane de oameni. Este imposibil de a prezice gravitatea următoarei gripe pandemice sau eficacitatea tratamentelor, deoarece un nou virus care ar întruni cele trei condiţii a unei pandemii încă nu a fost identificat.

O pandemie poate începe când sunt întrunite următoarele condiţii:

 • apare un nou subtip de virus gripal care afectează oamenii;
 • virusul cauzează îmbolnăviri grave;
 • virusul se răspândeşte uşor şi continuu printre oameni.

Virusul H5N1 întruneşte primele două condiţii: este un nou virus pentru organismul uman şi a infectat mai mult de 400 de persoane, cauzând moartea a circa jumătate din acestea. Prin urmare, au fost întrunite toate condiţiile pentru declanşarea unei eventuale pandemii, cu excepţia ultimei: constatarea transmiterii continue a virusului de la om la om. Riscul ca virusul H5N1 să obţină această proprietate va persista atâta timp cât există posibilităţi de apariţie a infecţiei la om. Aceste posibilităţi, la rândul lor, vor persista atâta timp cât virusul continuă să circule la păsări, iar o asemenea situaţie ar putea dura câţiva ani.

Top

Care sunt tipurile virusului gripal A?

Virusul gripal de tip A se divizează în subtipuri în baza celor două proteine de suprafaţă: Hemaglutinina (HA) şi Neuraminidaza (NA). Există 16 subtipuri diferite de HA şi 9 subtipuri diferite de NA cu multiple combinaţii dintre HA şi NA (până la 268 posibile). Acest agent cauzează anual epidemii, iar la anumite perioade pandemii.

H5N1, Hong Kong, 1997: Virusul gripal înalt patogen A(H5N1). A fost prima raportare de infectare directă de la păsări la oameni cu 18 persoane spitalizate, şase din ele au decedat.

Top

Răspândesc păsările migratoare virusul gripei aviare?

Păsările acvatice sălbatice sunt considerate o sursă naturală a tuturor viruşilor de gripă A. Probabil că, pe parcursul secolelor, ele au fost acelea care au răspândit viruşii acestei maladii. Păsările migratoare sunt cunoscute ca purtători de viruşi de subtipurile H5 şi H7, dar, de obicei, într-o formă patogenă mai puţin agresivă. Cazurile recente de îmbolnăviri demonstrează că unele păsări migratoare răspândesc virusul H5N1 în forma sa patogenică gravă. De aceea se prognozează răspândirea acestui agent patogen în noi regiuni.

Top

Care este situaţia curentă la nivel global şi regional?

 • Global. Experţii epidemiologi monitorizează de aproape zece ani un nou virus gripal extrem de grav – un produs al mutaţiei virusului H5N1. Acest subtip al virusului H5N1 a fost decelat la om în Hong Kong, în 1997, cauzând 18 cazuri de infectare, inclusiv şase decese. De la mijlocul anului 2003, virusul respectiv a provocat cele mai extinse şi mai grave epidemii înregistrate la păsări.
  Până în februarie 2009, au fost confirmate în laborator 403 cazuri de îmbolnăvire la oameni, iar 254 dintre bolnavi au decedat. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Vietnam, Indonezia, Thailanda şi China. Persoanele afectate erau copii şi tineri sănătoşi. Din fericire, virusul nu se transmite cu uşurinţă de la pasăre la om şi nu se răspândeşte printre oameni. Pentru ca o epidemie să se declanşeze, H5N1 trebuie să evolueze într-o formă la fel de contagioasă ca şi gripa obişnuită.

 • Regional. Republica Moldova este o ţară cu risc sporit, fiind situată geografic în calea păsărilor migratoare. Moldova este învecinată cu România, Ucraina şi Turcia, unde au fost înregistrate mari focare de gripă aviară. Hotarul de sud-est se află în apropierea deltei Dunării, care prezintă riscuri mari, deoarece găzduieşte multe păsări migratoare.
  Până în prezent (februarie 2009), în Moldova nu au fost înregistrate cazuri de gripă aviară la păsări domestice, păsări sălbatice sau animale şi nici cazuri suspecte în rândul populaţiei. Conform ultimelor date, în total au fost efectuate 8112 teste la probe prelevate de la păsări din diferite regiuni. Toate rezultatele au fost negative.
  Datele despre morbiditatea cauzată de infecţiile respiratorii virale acute şi de gripă sunt similare cu cele înregistrate în anii precedenţi în aceeaşi perioadă.

Top

Ce este specific pentru epidemiile curente de gripă la păsări?

Epidemiile curente de gripă aviară au început în sud-estul Asiei la mijlocul anului 2003, fiind cele mai mari şi mai grave epidemii înregistrate vreodată. Niciodată în istorie această maladie nu a afectat atâtea ţări concomitent şi nu a avut ca rezultat pierderi atât de mari în mediul păsărilor.
Agentul cauzal al virusul H5N1 s-a dovedit a fi foarte persistent. În pofida decesului şi sacrificării a circa 150 milioane de păsări, virusul este considerat endemic în multe părţi ale Indoneziei şi Vietnamului şi în unele zone ale Cambogiei, Chinei şi Thailandei. Se presupune că maladia va necesita măsuri de combatere pe parcursul mai multor ani.

Top

Care sînt simptomele bolii la păsări?

Semnele clinice caracteristice sînt: apatia, respiraţia dificilă, eliminări sero-mucoase din cioc, inflamaţia crestei şi a „bărbiţelor”, pete de sânge pe pielea picioarelor, precum şi o mortalitate de până la 100% în una-trei zile. De asemenea, se constată diaree, paralizii ale picioarelor şi aripilor, scăderea ouatului, schimbarea formei şi aspectului oului (coajă moale, pigmentaţie neuniformă).

Top

Cum poate fi prevenită îmbolnăvirea păsărilor?

Prin evitarea contactului direct al păsărilor domestice cu cele migratoare sau contactului indirect prin intermediul obiectelor, produselor, spaţiilor contaminate cu excrementele acestora. Cea mai eficientă metodă este închiderea în coteţe acoperite, dezinfectarea încălţămintei, a hainelor folosite atunci când sunt îngrijite păsările, precum şi a caroseriilor în care acestea sunt transportate.

În cazul suspectării unui focar de gripă aviară, trebuie anunţate imediat autorităţile locale şi serviciul sanitaro-veterinar. Păsările respective vor fi sacrificate, iar coteţele - dezinfectate. În acelaşi timp, pe o rază de trei km în jurul focarului să va stabili zona de carantină şi o „centură” de separare pe o rază de 5-10 km. În zona de carantină vor fi fixate restricţii totale, printre care sacrificarea tuturor păsărilor şi interdicţia de a părăsi arealul de către persoane şi animale din zona de carantină, supravegherea oamenilor şi a animalelor. Această măsură va favoriza controlul asupra transmiterii agentului patogen prin blocarea cu promptitudine a surselor de infecţie, cum ar fi: păsări bolnave, excrementele acestora şi apa reziduală. Este metoda cea mai eficientă pentru controlarea maladiilor cu o contagiozitate înaltă, fiind practicată la scară mondială.

Top

Pot oare fi tratate păsările infectate?

Preparatele antivirale la păsări nu au o largă utilizare şi, deocamdată, nu sunt recomandate oficial.
Cea mai bună cale de control al virusului H5N1 (sau al altor virusuri aviare înalt patogene) în rândul păsărilor şi animalelor este depistarea precoce a infecţiei, detectarea şi separarea rapidă a păsărilor bolnave de cele sănătoase şi nimicirea efectivelor infectate, îmbunătăţirea măsurilor igienice de întreţinere a păsărilor la ferme şi în pieţe, şi realizarea măsurilor de biosecuritate. În cazul depistării infecţiei, singura metodă recomandată este sacrificarea tuturor păsărilor - atât bolnave cât şi aparent sănătoase - pe o rază de 3 km, dezinfectarea spaţiilor şi obiectelor şi instituirea măsurilor de control şi profilaxie pe durata carantinei - 21 de zile.

Top

Care sunt riscurile pentru sănătatea oamenilor?

Amploarea pe care a luat-o răspândirea H5N1 în lumea păsărilor implică două riscuri majore pentru sănătatea oamenilor.

 • Primul este riscul infectării directe, atunci când virusul trece de la pasăre la om, cauzând maladii extrem de grave. Dintre puţinii viruşi de gripă aviară care au depăşit bariera de specie, infectând oamenii, H5N1 a provocat cel mai mare număr de maladii severe şi decese la om. Spre deosebire de gripa sezonieră, care la majoritatea oamenilor e însoţită doar de simptome respiratorii moderate, maladia cauzată de H5N1 are o evoluţie clinică agresivă şi neobişnuită, afectează rapid organismul şi are o rată de mortalitate deosebit de înaltă. De regulă, infecţia se manifestă prin pneumonie virală şi diverse disfuncţii ale organelor interne. În epidemiile curente, mai mult de jumătate din cei infectaţi de virus au decedat. Au fost înregistrate multe cazuri la copii şi tineri sănătoşi.

 • Al doilea risc, care provoacă o îngrijorare şi mai mare, este faptul că virusul ar putea evolua – prin mutaţii - într-o formă foarte contagioasă pentru populaţie şi care s-ar răspândi uşor de la om la om. O asemenea mutaţie ar putea echivala cu începutul unei pandemii globale.

Top

Cum se infectează oamenii?

Oamenii se pot infecta prin contact direct cu păsările bolnave şi indirect – prin contactul cu suprafeţele şi obiectele contaminate de excrementele lor. Până în prezent, majoritatea cazurilor de îmbolnăvire la om au fost constatate în zonele rurale sau în suburbiile unde sunt crescute păsări, care sunt lăsate libere şi astfel pot contamina curţile sau spaţiile unde se joacă copiii. Întrucât dejecţiile păsărilor bolnave conţin mari cantităţi de virus, riscul de a se îmbolnăvi în urma contactului cu excrementele infectate sau cu mediul contaminat de virus este extrem de înalt. De asemenea, expunerea este considerată şi atunci când pasărea este tăiată, penită, precum şi în procesul preparării acesteia.

Top

Este bine să consumăm carne de pasăre şi alte produse de provenienţă avicolă?

Virusul H5N1 nu este rezistent la căldură: temperaturile înalte ucid virusul. Se recomandă fierberea cărnii până la expunerea completă a tuturor părţilor, inclusiv a interiorului, la temperaturi de cel puţin 700 C, şi dispariţia sucurilor roze. Trebuie să ne asigurăm că am preparat foarte bine şi la temperaturi înalte carnea şi ouăle.

Top

Virusul se răspândeşte uşor de la pasăre la om?

Nu. Deşi mai mult de 400 de cazuri la om au fost înregistrate în timpul epidemiilor recente, acesta este un număr mic comparativ cu numărul imens de păsări afectate şi cu numeroasele eventualităţi de expunere pentru om, mai ales în regiunile unde se obişnuieşte a lasă păsările în curte. Încă nu se înţelege de ce au fost infectaţi doar unii oameni, spre deosebire de persoanele care au fost la fel de expuse riscului ca şi toţi ceilalţi.

Top

În urma căror schimbări H5N1 ar putea deveni un virus pandemic?

Virusul poate deveni mai contagios în rândul oamenilor pe două căi. Prima este mutaţia virusului, în cazul în care materialul genetic se schimbă între virusul uman şi aviar în timpul coinfectării unui om sau a unui porc. Reasortarea poate avea drept rezultat un nou virus pandemic cu o capacitate de transmitere foarte înaltă, urmat de un val brusc de cazuri cu o răspândire explozivă.
A doua cale presupune un proces mai lent de mutaţie adaptivă, pe durata căruia creşte capacitatea virusului de a pătrunde în celulele umane pe parcursul infecţiei ulterioare. Mutaţiile adaptive ar putea oferi, probabil, un anumit răgaz oamenilor pentru a adopta măsurile corespunzătoare de protecţie.

Top

Care sunt măsurile de prevenire întreprinse în Moldova?

Prima campanie de informare a populaţiei despre pericolul gripei aviare a avut loc la sfârşitul anului 2005 - începutul anului 2006. Ministerul Sănătăţii şi Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă, susţinut de UNICEF, a elaborat şi a desfăşurat acţiuni rapide de comunicare pentru informarea populaţiei despre metodele de transmitere şi prevenire a gripei aviare şi umane prin difuzarea spoturilor sociale la posturile TV şi radio naţionale şi regionale, fiind, totodată, distribuite materiale de comunicare. În mai 2006, în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar a fost desfăşurată o lecţie specială la tema gripei aviare. În paralel, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, alături de ACSA (Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală) şi CNFA (Citizens Network for Foreign Affairs) a realizat un amplu program de informare a populaţiei, inclusiv pentru medicii veterinari şi primari, despre gripa aviară.

Câţiva finanţatori, printre care Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi Banca Mondială, acordă asistenţă Guvernului Republicii Moldova în pregătirea pentru acţiunile de prevenire şi control al gripei aviare şi umane în ţara noastră.

La începutul lui 2006, ministrul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale a emis un ordin cu privire la crearea Grupului naţional interdepartamental de lucru în domeniul comunicării pentru prevenirea gripei aviare, constituit din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Educaţiei şi Tineretului, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale şi ai celor donatoare care activează în domeniu.

În cadrul colaborării intersectoriale şi cu asistenţa tehnică oferită de UNICEF, Grupul naţional de lucru a elaborat un plan strategic de comunicare pentru prevenirea gripei aviare şi susţinerea prin comunicare a acţiunilor Republicii Moldova pe parcursul unei eventuale pandemii şi după aceasta.

Top

Cum poate fi prevenită o epidemie?

Prevenirea constă într-o serie de acţiuni menite că reducă riscul adaptării virusului H5N1 la om şi anume: controlul virusului în lumea păsărilor, protecţia acestora împotriva infecţiei şi excluderea expunerii oamenilor (mai ales, a copiilor) la contactul cu păsările infectate şi cu excrementele lor. Este vorba de mai multe măsuri pe care Guvernul, autorităţile locale, crescătorii de păsări şi populaţia urmează să le întreprindă în mod obligatoriu.
Este vorba de nişte acţiuni elementare, simple, dar importante, pe care fiecare om trebuie să le realizeze pentru a reduce probabilitatea infectării.

Ce puteţi face pentru a asigura protecţia Dvs., a familiei Dvs. şi a comunităţii Dvs. de gripa aviară?

Respectaţi 4 reguli de bază

1. Raportaţi

 • Raportaţi imediat autorităţilor despre îmbolnăvirea suspectă sau moartea neaşteptată a păsărilor domestice, a celor sălbatice şi a animalelor.
 • Adresaţi-vă imediat după ajutor medicului de familie, dacă observaţi unele semne de boală după contactul cu păsările bolnave.

2. Separaţi

 • Separaţi păsările domestice de cele sălbatice şi de animalele domestice (spre exemplu, porcii).
 • Nu le permiteţi copiilor să se joace sau să intre în contact cu păsările şi puii lor.
  • Copiii sunt expuşi unui risc mai mare decât adulţii. Mai mult de 60% din victimele înregistrate ale gripei aviare sunt copii.

3. Spălaţi

 • Spălaţi-vă des pe mâini cu săpun.
  • Spălaţi-vă mai ales după contactul cu păsările şi ouăle, înainte de mese şi după ce aţi fost la WC. Săpunul ucide viruşii.
 • Spălaţi cu săpun sau dezinfectant hainele, prelucraţi încălţămintea, vehiculele şi cuştile.

4. Gătiţi cît mai bine

 • Preparaţi la temperaturi înalte carnea de pasăre şi ouăle.
 • Ţineţi separat carnea crudă de bucatele pregătite.
 • Spălaţi cu detergent de bucătărie cuţitele şi suprafeţele pentru tăiat.

Top

Ce proporţii ar putea avea o criză socială cauzată de o epidemie?

În cazul unei epidemii, sunt aşteptate rate înalte de îmbolnăviri şi absenţe de la serviciu, fapt ce va cauza o criză socială şi economică. Ultimele epidemii s-au răspândit global în două şi, câteodată, în trei fluxuri. Se aşteaptă să fie afectate aproape toate părţile lumii sau ale unei ţari, în acelaşi timp. Crizele sociale şi economice ar putea fi temporare, dar în acelaşi timp acestea s-ar putea amplifica în actualul sistem interdependent şi interconectat de afaceri şi comerţ. Criza socială poate fi foarte gravă atunci când rata de absenţe nu va permite prestarea serviciilor esenţiale, cum ar fi livrarea de energie electrică şi termică, transportul şi comunicaţiile.

Top

Cine va anunţa lumea atunci când creşte pericolul unei epidemii?

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) conlucrează cu ministerele Sănătăţii şi diferite organizaţii publice de sănătate pentru a ajuta ţările să controleze virusul gripei aviare. Pentru detectarea unui virus pandemic este foarte important să existe un sistem de control, cu ajutorul căruia poate fi depistată orice modificare a virusului.
Pentru a uşura planificarea acţiunilor ce se impun în cadrul combaterii unei eventuale epidemii, au fost definite şase faze distincte, cu roluri definite pentru Guvern, industrie şi OMS. Situaţia actuală este considerată ca faza a treia, în care virusul afectează păsările, dar nu se răspândeşte uşor de la o persoană la alta.

Top

Cxistă vreun vaccin contra gripei pandemice?

Deoarece nu a fost constatată vreo deviere genetică în urma căreia virusul ar deveni transmisibil de la om la om, încă nu există un vaccin adecvat. Iar întrucât un vaccin contra unui virus pandemic trebuie să fie cât mai apropiat de virusul pandemic real, comercializarea preparatului nu poate începe înaintea apariţiei şi descrierii exacte a virusului pandemic. Câteva companii au început să lucreze asupra unui potenţial vaccin contra H5N1, dar acesta va fi eficient numai dacă va fi vorba de o mutaţie a lui H5N1 care a dus la apariţia unui virus pandemic şi dacă modificarea genetică nu diferă semnificativ de cea pentru care s-a făcut vaccinul.

Este puţin probabil să fie disponibilă o cantitate mare de vaccinuri contra virusului pandemic înainte ca epidemia să se declanşeze, deoarece odată ce va fi identificată o anumită mutaţie a virusului, va fi nevoie de cel puţin şase luni pentru a produce o cantitate semnificativă de vaccinuri.

Top

… preparate antivirale?

La momentul actual, există doar o clasă de preparate antivirale, care s-au dovedit a fi eficiente împotriva cazurilor de H5N1 la om: Oseltamivir, cunoscut ca Tamiflu, şi Zanamivir, cunoscut ca Relenza. În cazul unui virus pandemic rezultat dintr-o versiune a H5N1 care a fost bine adaptat la om, Tamiflu ar putea ajuta la încetinirea răspândirii virusului. Spre deosebire de Tamiflu, Relenza trebuie inhalat şi este cu mult mai dificil de păstrat şi de administrat.

Top

Care este responsabilitatea jurnaliştilor?

Panica, de obicei, apare de la neînţelegerea riscului şi din cauza informaţiei inadecvate despre modul în care urmează să facem faţă situaţiei. Deseori, panica influenţează deciziile politice şi poate avea efecte distructive, variind de la folosirea excesivă şi necorespunzătoare a remediilor insuficiente până la ineficienţă.

Responsabilitatea de bază a jurnaliştilor în asemenea situaţie este de a garanta mediatizarea unei informaţii corecte nu numai despre maladie în sine, dar şi despre modul în care aceasta se răspândeşte. Evident, aceasta nu înseamnă neapărat încredere oarbă. Ghidaţi de scopul de a reflecta obiectiv un subiect cum este gripa aviară, jurnaliştii trebuie să fie capabili să examineze în profunzime informaţia primită şi să verifice veridicitatea informaţiei difuzate.

Nu ezitaţi să întrebaţi sau să solicitaţi informaţii suplimentare la:

 • Ministerul Sănătăţii
  Serviciul de presă – 73 58 79

 • Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
  Serviciul de presă – 21 00 48

 • Linia fierbinte a Centrului Republican de Diagnosticare Veterinară – 74 29 08

 • Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
  Anticamera – 57 45 01

 • Biroul de legătură al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în Republica Moldova
  Conducător al biroului - 23 73 46

Top