Evenimente

Situaţia epidemiologică şi măsurile de prevenire a apariţiei gripei porcine - COMUNICAT DE PRESĂ
Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
 
COMUNICAT DE PRESĂ
29.04.2009
Situaţia epidemiologică şi măsurile de prevenire a apariţiei gripei porcine
 
Printr-un comunicat în urma reuniunii Comitetului de urgenţă în cadrul Regulamentului sanitar internaţional (RSI), la 25 aprilie Margaret Chan, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a anunţat că izbucnirile de gripă porcină la persoane, înregistrate în Mexic şi Statele Unite, sunt calificate ca urgenţe de sănătate publică de relevanţă internaţională. La 27 aprilie 2009 Comitetul a decis să fie ridicat nivelul de alertă de pandemie de la nivelul actual 3 la nivelul 4, ţinînd cont de extinderea arealului de răspîndire a infecţiei în cîteva regiuni ale lumii, dar şi având în vedere existenţa unor incertitudini privind cunoştinţele despre caracteristicile clinice, epidemiologice şi virusologie a cazurilor raportate, precum şi măsurile de răspuns adecvat.
 
Pînă la 28 aprilie 2009 şapte ţări au raportat oficial la OMS cazuri de gripă la persoane cauzate de virusul gripal porcin A (H1N1). În SUA au fost depistate 64 cazuri de îmbolnăvire. Evoluţia bolii a fost în general uşoară, numai unul din bolnavi necesitînd spitalizare. Nici unul dintre bolnavi nu a fost expus contactului direct cu porcine.  Investigaţiile de laborator au demonstrat că virusurile depistate au aceiaşi structură genetică, reprezentînd o variantă nouă de virus A H1N1, neîregistrată anterior la animale sau oameni. În prezent mai mulţi pacienţi cu simptome similare gripei sunt în investigare.
 
Actualmente, următoarele ţări au înregistrat cazuri de gripă cauzate de virusul AH1N1 neînsoţite de deces: Canada (6), Noua Zelandă (3), Marea Britanie (2), Israel (2) şi Spania (2), majoritatea fiind cu istoric de călătorie în Mexic.
 
Conform Organizaţiei Pan-Americane a Sănătăţii (PAHO), pînă la 26 aprilie în Mexic au fost raportate 1445 cazuri probabile de gripă cu pneumonie severă, dintre care 84 bolnavi au decedat. Virusul gripal A(H1N1) a fost izolat de la 20 bolnavi. Infecţia a cuprins 24 din cele 32 de state, preponderent fiind afectaţi adulţii tineri până la 45 de ani.
 
Centrul European de prevenire şi control a bolilor, notifică în săptămîna 16 finalizarea sezonului gripal 2008/2009 în majoritatea ţărilor europene, cu excepţia Slovaciei şi Rusiei care continuau să înregistreze nivele medii de morbiditate.
 
În Republica Moldova monitorizarea morbidităţii prin gripă şi infecţii acute a căilor respiratorii superioare (IACRS) se realizează săptămînal prin sistemul de supraveghere epidemiologică, care include 9 puncte sentinelă. Acest sistem dispune de mijloacele necesare pentru supraveghere, diagnosticare, identificare la nivel de tip şi subtip a virusurilor gripale şi izolare a persoanelor bolnave suspectate.
 
Dinamica morbidităţii în săptămâna a 17 intensitatea activităţii gripale şi IACRS este în descreştere continuă. În această perioadă au fost raportate 1622 cazuri noi de IACRS şi 4 cazuri clinice compatibile cu diagnoza „Gripa” (3 la copii şi 1 la maturi), ce reprezintă o diminuare de circa 2 ori a morbidităţii în comparaţie cu săptămîna precdentă. Cazuri severe şi decese nu au fost înregistrate.
 
Virusurile gripale de tip A(H3N2) şi B izolate şi identificate prin tehnici de biologie moleculară în sezonul current în Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă au fost confirmate în laboratoare internaţionale de referinţă.
 
Gripa porcină este o boală respiratorie acută extrem de infecţioasă a porcilor, cauzată de unul din virusurile de gripă porcină A. Morbiditatea tinde să fie înaltă, iar mortalitatea joasă (1-4%). Virusul este răspândit în rândul porcilor prin aerosoli, contact direct şi indirect cu porcii bolnavi şi porci purtători asimptomatici. Virusurile de gripă porcină sunt în general din subtipul H1N1, dar şi alte subtipuri circulă în rândul porcilor (de ex. H1N2, H3N1, H3N2). Porcii se pot infecta şi cu virusuri de gripă aviară, virusuri de gripă umană sezonieră, precum şi cu virusuri de gripă porcină. Uneori, porcii pot fi infectaţi cu mai multe tipuri de virusuri în acelaşi timp, ceea ce permite combinarea genelor virusurilor. Aceasta poate rezulta într-un virus gripal care conţine gene din mai multe surse, numit virus „reasortat”. Deşi virusurile de gripă porcină sunt în mod normal specifice speciei şi infectează doar porci, uneori ele trec bariera speciilor, cauzând boli la oameni.
 
Clinic boala la persoane se poate manifesta simptomatic, cît şi asimptomatic; Debutul este brusc, asemănător cu gripa sezonieră manifestată prin febră > 39 C, astenie, cefalee, mialgii, tuse, dureri în gît, dispnee, semne de intoxicaţie generală, coriză. Virulenţa înaltă a unor tulpini poate determina unele manifestări clinice sistemice, în special, pneumonii severe, nu rareori însoţite de deces. Sursa de infecţie pot fi porcinele infectate şi bolnave, cît şi factorii de mediu contaminați cu dijectele de la animale.
 
Transmiterea de la om la om este posibilă în anumite circumstanţe, unde contactul strîns între persoanele bolnave şi sănătoase este realizabil. Modul de transmitere: contact direct sau indirect cu porcinele bolnave (inclusiv cu dejectele animalelor bolnave depuse pe sol, în ape stătătoare, canale, ape menajere, suprafeţe etc.) şi persoanele bolnave.
 
Infecţia se transmite pe cale aerogenă şi posibilă habituală. Rezervor de virus pot fi considerate animalele, persoanele infectate şi bolnave. Tulpinile izolate de virus gripal tip A (H1N1) de la persoanele bolnave şi decedate demonstrează, că izbucnirile curente de virus sînt rezistente la remantadină şi adamantină, dar sensibile la Oseltamivir şi Zanamivir. Virusurile gripale înalt patogene întîlnite la animale şi studiate cu ocazia cazurilor umane, demonstrează o rezistenţă sporită la acţiunea agenţilor fizici, chimici şi biologici, îşi menţin infecţiozitatea între + 18 C şi +24C timp de cîteva zile în factorii de mediu (sol, apă, suprafeţe, etc.). Pregătirea culinară a produselor din carne de porc la 70 C distruge virusul gripal porcin.
 
Măsurile de prevenţie includ, în special, măsuri de profilaxie de ordin general. Actualmente instituţiile abilitate ale OMS – lui nu dispun de vaccin contra gripei porcine, care actualmente cauzează îmbolnăviri şi în populaţia umană. De asemenea, nu se cunoaşte eficacitatea actualului vaccin utilizat în gripa sezonieră. Conform OMS în SUA şi Mexico autorităţile naţionale recomandă utilizarea Osetamivirului şi Zanamivirului în tratamentul şi profilaxia gripei porcine.
 
OMS asigură în continuare coordonarea măsurilor globale de răspuns la cazurile de gripă porcină la persoane, cauzate de virusul gripal A (H1N1) şi monitorizează pericolul dezvoltării unei pandemii de gripă. La moment, OMS nu recomandâ instituirea unor restricţii de călătorie sau de circulaţie a mărfurilor.
 
În scopul protecţiei individuale contra gripei porcine se recamandă de a respecta următoarele reguli:
- Evitaţi contactul strâns cu persoanele care par să nu se simtă bine, care au febră şi tuşesc.
- Spălaţi-vă bine pe mâini cu apă şi săpun cât mai des.
- Practicaţi obiceiuri sănătoase, inclusiv somn adecvat, consumarea alimentelor nutritive şi respectarea unui mod de viaţă fizic activ.
 
Dacă în casă este o persoană bolnavă:
- Încercaţi să oferiţi persoanei bolnave un spaţiu separat în casă. Dacă acest lucru nu e posibil, ţineţi pacientul la cel puţin 1 metru distanţă de ceilalţi.
- Când îngrijiţi de persoana bolnavă, acoperiţi-vă gura şi nasul. Măştile pot fi cumpărate sau confecţionate utilizând materialele aflate la dispoziţie, atât timp cât ele sunt dezinfectate şi curăţate în modul corespunzător.
- Spălaţi-vă bine pe mâini cu apă şi săpun după fiecare contact cu persoana bolnavă.
- Încercaţi să îmbunătăţiţi circulaţia aerului în locul în care se află bolnavul, aerisiţi încăperea cît mai des.
- Păstraţi curăţenia, spălaţi suprafeţele cît mai des cu detergenţi.
 
În cazul apariţiei în ţară a gripei porcine la oameni vor fi emise recomandări suplimentare.
 
Situaţia epidemiologică la gripa porcină în lume şi în Republica Moldova a fost examinată la 28.04.2009 în şedinţe operative ale Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei Republicane Extraordinare Antiepidemice cu trasarea măsurilor de profilaxie ce se impun în contextul Regulamentului Sanitar Internaţional.
 
Întru reducerea riscului de apariţie şi răspîndire a cazurilor de gripă porcină la persoane în Republica Moldova, la toate etapele de acordare a asistenţei medicale va fi sporită vigilenţa privind identificarea persoanelor bolnave sau suspecte cu întreprinderea măsurilor de informare a populaţiei privind măsurile de precauţie. În scopul acordării asistenţei medicale a eventualilor bolnavi de gripă pandemică, Ministerul Sănătăţii va asigura rezerve necesare de preparate antivirale de ultimă generaţie, reagenţi şi consumabile pentru diagnosticul de laborator, mijloace de protecţie individuală şi dezinfectanţi în scopul realizării măsurilor antiepidemice în potenţiale focare de gripă porcină.